SFO - Fritteren

Vores fritter har åbent hverdag fra kl. 13.30 til 16.45, dog fredag til kl. 16.00.

Hertil har vi morgenfritter fra kl. 06.20-08.15 (indtil kl. 07.45 i børnehavens lokaler).

Vi tilbyder en eftermiddag med hygge, leg og gode aktiviteter, der ind imellem kombineres og inspireres af vores klub tilbud og andre efterskole aktiviteter.

Mandag til torsdag er der mulighed for lektiecafè med vores faste pædagog Lotte. Det er at opfatte som en mulighed, eftersom vi ser dette som en frivillig mulighed, som dog kan blive på mere fast basis efter aftale mellem forældre og klasselæreren. Der vil hermed være en fast og tæt kontakt mellem skolens lærere og Lotte.

Har man ikke brug for lektiecafé, samt når denne er ovre, så står Laila og Anita klar med gode, trygge og spændende aktiviteter.

Vi ligger i indskolingsdelen og har store grønne områder omkring os, samt en dejlig hal i samme bygning og en helt ny legeplads lige uden for døren.

Fritteren er for børn i begynder til 3. klasse.

Efter skoletilsyn

For elever i 4.-6. klasse er der mulighed for opholds tilsyn. Eleverne kan blive på skolen og har deres eget hyggerum i den gamle bygning, som de kan opholde sig i. De kan desuden bruge området og nogle gange hallen. De tjekker ind og ud i Fritteren, men er herpå kun under tilsyn og ikke opsyn.

De børn, der er med i denne ordning, får tilbudt forskellige arrangementer, aktiviteter i løbet af året.

Prisen herfor er kr. 200,- om  måneden.