Skole-hjem samarbejde

På Vokslev friskole mener vi, at det er vigtigt med et godt og tæt samarbejde mellem hjemmet og skolen. Derfor er det meget let at komme i kontakt med lærere og skoleleder og vi tager fat om problemerne, når de opstår. Vi forventer, at alle går positivt ind samarbejdet og hjælper med til, at der altid er en god omgangstone overalt på skolen og i hjemmet.

Vi holder forældremøder i august og samtaler i alle klasser to gange om året. Første gang i oktober/november og anden gang i februar/marts/april. Hertil er der i begynderklassen og 1. klasse hjemmebesøg hos eleverne.

I løbet af året, er der desuden fælles møder for alle på skolen, hvor skolen og/eller bestyrelsen har nogle emner til debat, foredrag eller opgaver alle skal være med til at løse.

Bestyrelsen afholder to uger om året vedligeholdelsesdag, hvor der er mulighed for at bruge sin arbejdssomhed, samt mulighed for at møde en del af skolens personale og de andre forældre på en anderledes måde....