Undervisning

Undervisningen på Vokslev Friskole er baseret på et højt fagligt niveau og tager sit udgangspunkt i en bred fagrække.
Udover undervisning i de almindelige skolefag, lægger vi stor vægt på den praktisk/musiske dimension.
Vi opfatter det enkelte barns udvikling som en helhed, hvor intellektuelle, kreative, følelsesmæssige, sociale og kropslige sider af barnets udvikling er tæt forbundne.

 
Skolens dagligdag er præget af glæde og nærvær imellem børn og voksne. I vores hverdag er der gode muligheder for at arbejde fleksibelt og det er et pædagogisk særkende for skolen, at der foregår mange forskellige aktiviteter, både for den enkelte klasse såvel på tværs af årgangene. 
 
På Vokslev Friskole kan vores elever afslutte deres skoleforløb med folkeskolens afgangsprøve.

Lærerne planlægger deres undervisning så den står mål med Fælles Mål for Folkeskolen.  

Vokslev Friskole og Børnehave