Praktiske oplysninger

 

Lektiecafé
Kl. 14.00 - 14.30 for ALLE der har lyst
 
 
Sundhed
 
Skolelæge, tandpleje og skolepsykolog på samme vilkår som i folkeskolen.
 
Sundhedsplejersken i Nibe tlf.: 25 20 04 16 - Mette Thornval
 
Børnetandplejen i Nibe tlf.: 99 31 76 54
 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning tlf.: 99 31 61 40
 
 
Transport
 
Vi har indsat bus, der hver morgen kører fra Støvring over Øster Hornum til skolen. Den kører desuden retur onsdag eftermiddage kl. 15.00. Hertil kører rute 341 og rute 107 til og fra skolen, og der ydes befordringsgodtgørelse efter gældende regler.
 
For mere information:
Kontakt skolen eller Nordjyllands Trafikselskab tlf.: 99 34 11 11
 
 
 
Andre vigtige telefonnumre
 
Friskolernes kontor: 62 61 30 13
 
Den musiske skole: 99 31 41 40
 
Nibe svømmehal: 98 35 16 44
 
 
Parkering
Der er parkeringsplads foran skolen med handikapparkering – der må ikke parkeres foran brandbommen.
 
 
Overtrækssko
Flere steder på skolen er der skofrit område, hvor der forefindes overtrækssko som man kan benytte.