Miniskolen for 5 årige
 
Hvis det er legende læring og børns perspektiver, der er i centrum, kommer der markant bedre resultater. De har bedre social adfærd, selvkontrol og der bedre i test af matematik, sprog og naturforståelse.

Denne korte opsumering er et godt billede og beskrivelse af, hvad vi vil med børnene i denne alder på Vokslev Friskole. 

Legende læring med fokus på hvert enkelt barns udvikling og potentiale, vil være det gennemgående i Miniskolen.

Vi starter op den 4. januar med børnene, der skal starte i vores begynderklasse efter sommerferien. 

I løbet af det halve år er det målet, at de skal blive trygge ved skolen, fritteren og alle de voksne. De skal stifte bekendtskab med den nuværende begynderklasse, ved forskellige fælles aktiviteter og jævnlige besøg.

Miniskolen vil også langsomt blive en fast del i Friskolens morgensamlinger.